Navigace

Obsah

Zpět

Nabídky pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Informace

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na pobočku písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz.

V případě podání žádostí bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachotvní smlouvy.

Nabídka pozemků

Vyvěšeno: 30. 10. 2017

Datum sejmutí: 30. 11. 2017

Zodpovídá: Pavla Karásková

Zpět