Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Záhornice za rok 2016

Obec Záhornice, tímto zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce včetně příloh, který bude projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2017 od 17,00 hod.

Závěrečný účet

Výkaz o plnění rozpočtu

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisků a ztrát

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Výkazy ZŠ a MŠ Záhornice. okr. Nymburk

Vyvěšeno: 22. 6. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Pavla Karásková

Zpět