Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Záhornice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Záhornice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
ing. Jiří Hladký - starosta
Petr Karásek - místostarosta
Pavla Karásková - hlavní účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Záhornice
ulice a čp.Hlavní 72
PSČ  289 03 Záhornice

Telefon:      
Kancelář starosty: 325640423 mobil: 602405597
Kancelář: 325640341    
E-mail: obec@zahornice.cz  starosta@zahornice.cz
Internet. stránky: www.zahornice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Záhornice
ulice a čp.Hlavní 72
PSČ 289 03 Záhornice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Záhornice
ulice a čp.Hlavní 72
PSČ 289 03 Městec Králové

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Úterý zavřeno    
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

 

Čtvrtek zavřeno    
Pátek 8.00 - 12.00    

4.4.

Adresa internetové stránky

www.zahornice.cz

4.5.

Adresa e-podatelny

obec@zahornice.cz

5.

Bankovní spojení

název banky a.s. Česká spořitelna
číslo účtu/kód banky: 0504316359/0800

6.

00640671

7.

DIČ

CZ00640671              od 1.5.2017

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

zde ke stažení

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Záhornice.
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
- Žádost o výpis z Obchodního rejstříku               

- Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku               

- Žádost o výpis z Rejstříku trestů                         

- Žádost o výpis z Katastru nemovitostí                    

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Záhornice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Záhornice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.        

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy     

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Záhornice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005