Navigace

Obsah

 

Aktuality - úřední deska

 

Sekání veřejné zeleně - 27.4.2021

 

Žádáme občany, aby neparkovali na veřejné zeleni a na obecních komunikacích, z důvodů probíhající údržbě veřejné zeleně. Hrozí poškození vozidel odletujícím kamením.
V případě poškození vozidla, obec nebude brát zřetel na případné reklamace poškození.
V místech kde budou auta zaparkovaná, nebude provedena údržba veřejné zeleně.

 

 


Krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

 

Přehled změn od 8.6.2021 (217.25 kB)

 

Nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1. omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021,
 2. ochrana dýchacích cest od 8. června 2021,
 3. plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021,
 6. interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021,
 7. omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021,
 8. změna pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021,

 

Usnesení vlády č. 507Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 1. Příloha č. 1 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. Příloha č. 3 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 4. Příloha č. 4 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. - 21. 6. 2021

Záhornický plamínek - hasičské závody 2021

Po roce a více vás srdečně zveme na hasičské závody, které se konají 19.6.2021 na fotbalovém hřišti v Záhornici. Začátek bude od 13:00 hodin.

Úřední deskaZobrazit více

8. - 24. 6. 2021

Závěrečný účet obce Záhornice za rok 2020 - návrh

Obec Záhornice, tímto zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce včetně příloh, který bude projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2021. Závěrečný účet (1.14 MB) Rozvaha (157.

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. - 16. 6. 2021

Výběrové řízení na nájemce a provozovatele občerstvení na hřišti Záhornice

Výběrové řízení na nájemce a provozovatele občerstvení na hřišti Předmět pronájmu: Prostory provozovny občerstvení v areálu hřiště v Záhornici.

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. - 18. 6. 2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Veřejná vyhláška - zde (373.76 kB) Přílohy: Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (276.78 kB) Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry (276.

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. - 22. 6. 2021

Návrh závěrečného účtu 2020 Mikroregion Střední Polabí

Návrh závěrečného účtu 2020 - zde (132.07 kB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zde (3.32 MB)

Úřední deskaZobrazit více

29. 4. - 15. 6. 2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalend. rok 2020

Voda pitná - zde (1.96 MB) Voda odpadní - zde (1.39 MB)

Úřední deskaZobrazit více

6. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-ministerstvo zemědělství

ke stažení zde

Úřední deskaZobrazit více