Navigace

Obsah

Informace k placení příspěvku občanů na kanalizaci.

Příspěvek ve výši 10 000,- Kč je možné zaplatit v úředních hodínách na obecním úřadě hotově nebo bezhotovostním převodem na účet 0504316359/0800

VS: číslo popisné

7.10.2014

 

Informace pro občany - Zákon 254/2001 Sb., o vodách

Díl 5

Ochrana jakosti vody

§ 38

Odpadní vody

Odst. 6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinné zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

§ 118

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami

Odst. 1) Fyzická osoba jako oprávněný se dopustí přestupku tím, že

d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6

Odst. 3) Za přestupek lze uložit pokutu

b) do 50 000,- Kč jde-li o přestupek podle odst. 1 písm. d

 

 

Vyvážení septiků - ceník a kontakt  zde ke stažení