Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Záhornice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Záhornice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
ing. Jiří Hladký - starosta
Petr Karásek - místostarosta
Pavla Karásková - hlavní účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Záhornice
ulice a čp.Hlavní 72
PSČ  289 03 Záhornice

Telefon:      
Starosta mobil 602405597    
Kancelář: 325640341    
E-mail: obec@zahornice.cz  starosta@zahornice.cz
Internet. stránky: www.zahornice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Záhornice
.Hlavní 72
PSČ 289 03 Záhornice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Záhornice
Hlavní 72
PSČ 289 03 Městec Králové

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

 

 

4.4.

Adresa internetové stránky

www.zahornice.cz

4.5.

Adresa e-podatelny

obec@zahornice.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna,a.s.: 0504316359/0800

ČNB: 94-4718191/0710

6.

00640671

7.

DIČ

CZ00640671              od 1.5.2017

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

zde ke stažení

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Záhornice.
- Žádost o povolení kácení dřevin (117.5 kB)
- Žádost o výpis z Obchodního rejstříku               

- Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku               

- Žádost o výpis z Rejstříku trestů                         

- Žádost o výpis z Katastru nemovitostí                    

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Záhornice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Záhornice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.        

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy     

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Záhornice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.