Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce 2021 textová částFin2-12Audit 2021.pdf (2.71 MB) - zveřejněno 22.6.2022

Účetní závěrka obce 2021 rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, Protokol o schválení účetní závěrky, inventarizační zpráva - zveřejněno 10.5.2022

Závěrečný účet obce 2020 textová část (1.14 MB), fin2-12 (487.46 kB), audit (2.97 MB) - 25.6.2020

Účetní závěrka obce 2020 rozvaha (157.62 kB), výkaz zisků a ztrát (112.46 kB),protokol o schválení účetní závěrky (432.08 kB) - 11.5.2021

Závěrečný účet obce 2019 textová část, fin2-12, audit - 24.6.2020

Účetní závěrka obce 2019 rozvaha, výkaz zisků a ztrát, protokol o schválení účetní závěrky - 28.5.2020

Závěrečný účet obce 2018 textová část, fin2-12, audit - 12.6.2019

Účetní závěrka obce 2018 rozvaha, výkaz zisků a ztrát, protokol o schválení účetní závěrky - 3. 5. 2019

Závěrečný účet obce 2017 textová část, fin2-12, audit - 22.6.2018

Závěrečný účet obce 2016 textová část, fin 2-12 , audit - dne 22.6.2016

Účetní závěrka obce 2016 rozvaha, výkaz zisků a ztrát, protokol o schválení účetní závěrky

Závěrečný účet obce 2015 textová část, fin 2-12 2015, audit

Závěrečný účet obce 2014 textová část, fin 2-12 2014, audit

Účetní závěrka obce 2014 rozvaha, výkaz zisků a ztrát, inventarizační zpráva

                                                 protokol o schválení účetní závěrky

Závěrečný účet obce 2013 textová část, fin 2-12 2013, audit

Účetní závěrka obce 2013  rozvaha ,výkaz zisků a ztrát, inventarizační zpráva,

                                                  protokol o schválení účetní závěrky

Závěrečný účet obce 2012 textová část, fin 2-12 2012, rozvaha,

                                           výkaz zisků a ztrát, audit

Závěrečný účet obce 2011 textová část, fin 2-12 2011, rozvaha,

                                       výkaz zisků a ztrát, audit

Závěrečný účet obce 2010 ke stažení

Závěrečný účet obce 2009 ke stažení