Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

  • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Záhornice
  • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
    Obecní úřad Záhornice
    Hlavní 72
    289 03 Městec Králové
  • e-mailem:  obec@zahornice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 325 640 341 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Záhornice
pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00